نور گروپ از طریق واردات  و توزیع تخم های تصدیق شده  گندم  ، کود های کیمیاوی، ابزارآلات و ماشین آلات زراعتی  به دهاقین حتی در مناطق دور افتاده کشور  و کشورهای همسایه  در بخش زراعت نقش عمده ای داشته است. و همپنان خدمات این شرکت در همسایگی تاجیکستان نیز گسترش یافته است.

  • تهیه بذرهای تصدیق شده به دهاقین از طریق مکانیزم های مختلف
  • واردات و فروش محصولات غلات و تخم های گندم از طریق نماینده های ایجاد شده توسط نور گروپ
  • خرید مجدد محصول گندم از دهاقین .
  • واردات و فروش سایر محصولات فصلی و تخم های گیاهی ترکیبی به دهاقین.
  • تهیه تجهیزات آبیاری برای دهاقین مانند آب پاش ، آبیاری قطره ای گلخانه ها.
  • واردات و فروش کودها ، علف کش ها ، حشره کش ها و قارچ کش ها.
  • تهیه وسایل و تجهیزات دیگر مانند تراکتور با  تمام قطعات ان ، قیچی ،اره . پمپ سمپاش ، آبیاری قطره ای ، گلخانه و غیره
  • آموزش ، راهنمایی و جهت اگای دهی منظم به دهاقین قبل از معرفی هرگونه محصول جدید.
  • باغداری ، مدیریت باغ و نهالستان ،و کانال پایه های.
  • تهیه ادویه جات حیوانی ، شیردوش ، علوفه و خوراک دام.