آبیاری قطره‌ای Drip irrigation عبارت است از روشی که در آن آب با فشار کم از روزنه یا وسیله‌ای به نام قطره چکان از شبکه خارج و به صورت قطراتی در پای نبات ریخته می‌شود. گاهی این نوع آبیاری را آبیاری موضعی نیز می‌نامند. شبکه‌ای که آب را در سراسر مزرعه توزیع می‌نماید به کمک قطره چکان و با فشار کم در روی زمین پاشیده می‌شود. از مشخصات این روش تحویل آب به نبات با فشار کم در منطقه رشد ریشه‌ها، در سطح زمین (در زیر خاک) می‌باشد تا مساحت و عمق کوچکی از سطح خاک مرطوب شود. روش آبیاری قطره‌ای سالیان دراز در فرانسه و در کشورهای دیگر برای آبیاری در گلخانه‌ها مورد استفاده بوده است. در افغانستان این این واخرمورد استفاده قرارگرفته و سطوح بزرگی با این روش آبیاری می شوند ولی با مرور زمان دهقاقین کشور به مزایای این ابیاری پی بردند ودرمناطق که اب کمتر وجوددارد بشتر ازاین روش ابیاری کارگرفته می شود.
مزایای سیستم آبیاری قطره ای :
1. بالا بردن راندمان آبیاری در حدود 90%
2. افزایش رشد و عملکرد محصول
3. استفاده بشتر و موثر تر از آب موجود
4. کاهش خسارتهای ناشی از شوری
5. کاهش هزینه های کارگری
6. سهولت در انجام عملیات زراعی
7. محدود شدن رشد و تکثیر علفهای هرز
8. تسهیل در تامین کود و مواد شیمیایی برای گیاهان کاهش یا نبود رواناب سطحی

تشکیلات آبیاری قطره ای
منبع آبی، موتورپمپ، سیکلون، فیلترشن، تانک کود، مرکز کنترل، فیلترتوری، پایپ های اصلی، پایپ های آبرسانی، پایپ های فرعی، قطره چکان.

طرز کار شبکه آبیاری قطره ای :
آب توسط پمپ از منبع آب به داخل شبکه پمپ شده و ضمن عبور از سیکلون، شن و مواد خارجی خیلی درشت آن ته‌نشین می‌شود. در صورتی که آب از فیلتر شن عبور داده شود، جلبک‌ها و میکرو اورگانیزم‌هایی که ممکن است در اثر راکد ماندن اب در ذخیره به وجود آمده باشند، توسط این فیلتر گرفته می‌شوند. سپس در فیلتر دیسکی یا توری بقیه مواد جامد معلق در آب گرفته می‌شود. بخشی از آب وارد تانک کود شده با حل مقداری کود در آب این محلول از انتهای دیگر تانک خارج و مجدداً وارد جریان اصلی آب می‌گردد تا به پای گیاه برسد. آب وارد پیپ های توزیع‌کننده شده و در نهایت توسط قطره چکان پای نبات ریخته می‌شود.

هیچ محصولی یافت نشد.